مجتمع صنعتی رضا
ماشینکاری به روش تخلیه الکتریکی EDM

ماشینکاری به روش تخلیه الکتریکی EDM

ماشینکاری به روش تخلیه الکتریکی EDM


ماشینکاری به روش تخلیه الکتریکی EDM یک عملیات غیر سنتی ماشینکاری فلزات می باشد که از جرقه فرسایشی بمنظور حذف مواد از روی قطعه استفاده می کند. نیاز گسترده صنعت منجر به شکل گیری طیف وسیعی از این روش شده است و دلیل آن توانایی برش فلزات سخت و استفاده از فضای کمتر می باشد.

به طور کلی روش تخلیه الکتریکی به دو نوع تقسیم می شود، متعارف و غیر متعارف ( وایر کات).

روش متعارف

در این روش با استفاده حرکت ابزار ( کاتد) بر روی قطعه فلزی جریان الکتریکی توزیع شده که در واکنش با قطعه ( آند)، فلز ذوب یا تبخیر می شود و در نتیجه با استفاده از مایعات دی الکتریک بقایای موجود بر روی قطعه شسته می شود.

روش غیر متعارف ( وایر کات)

بمنظور ایجاد برش بر روی فلزات مقاوم در برابر جریان های الکتریکی شامل استیل، تیتانیوم، برنج، آلیاژهای فوق العاده و بسیاری از فلز های دیگر، از روش وایر کات استفاده می شود. در این روش تخلیه الکتریکی توسط سیم محکم و نازک صورت می گیرید که در اینجا به عنوان کاتد بر روی یک مسیر برش مناسب راهنمایی می شود. در این روش از مایع دی الکتریک برای هدایت و فیلتر جرقه ها استفاده می شود. سیم نازک در این روش شکاف هایی با عرض سه اینچ و دقت0002/0 ایجاد می کند.    


تاریخ درج :  1400/3/2
تعداد بازدیده : 10555
از   1   رای
10

ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :