مجتمع صنعتی رضا

طراحی ، ساخت و تعمیر قطعات

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

نیروگـاه ها، صنایع غـذایی، معادن و...

جرثقیل

 • جرثقیل سقفی

  جرثقیل سقفی

 • جرثقیل دروازه ای

  جرثقیل دروازه ای

 • جرثقیل نیم دروازه ای

  جرثقیل نیم دروازه ای

 • جرثقیل بازویی

  جرثقیل بازویی

 • لوازم و قطعات جرثقیل

  لوازم و قطعات جرثقیل

 • تعمیر و نگهداری انواع جرثقیل

  تعمیر و نگهداری انواع جرثقیل