مجتمع صنعتی رضا

REZA INDUSTRIAL COMPLEX

               Cranes & Components...          We can do it ...

ساخت و تولید قطعات و قالبهای صنعتی

 • استراکچرهای خاص فلزی

  استراکچرهای خاص فلزی

 • ماشین کاری قطعات دقیق

  ماشین کاری قطعات دقیق

 • ماشین کاری قطعات بزرگ و سنگین

  ماشین کاری قطعات بزرگ و سنگین

 • ساخت انواع قالب های صنعتی

  ساخت انواع قالب های صنعتی