مجتمع صنعتی رضا

طراحی ، ساخت و تعمیر قطعات

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

نیروگـاه ها، صنایع غـذایی، معادن و...

ماشینکاری قطعات صنعتی

 • ماشینکاری قطعات دقیق

  ماشینکاری قطعات دقیق

 • ساخت و ماشینکاری قطعات سنگین و فوق سنگین

  ساخت و ماشینکاری قطعات سنگین و فوق سنگین

 • استراکچرهای خاص فلزی

  استراکچرهای خاص فلزی

 • ساخت انواع قالب های صنعتی

  ساخت انواع قالب های صنعتی