مجتمع صنعتی رضا

طراحی ، ساخت و تعمیر قطعات

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

نیروگـاه ها، صنایع غـذایی، معادن و...

آرشیو کاتالوگ و بروشورها

جرثقیل دروازه ای تک پل

جرثقیل دروازه ای دو پل

کاتالوگ

کاتالوگ  چهار شنبه 20 اسفند 1399

ساخت و ماشینکاری قطعات سنگین و فوق سنگین